En beklagelse og et fredet område

      Kommentarer er skrudd av for En beklagelse og et fredet område

Jeg har blitt gjort oppmerksom på en feilvurdering fra min side, og jeg beklager dette.

I mitt innlegg «Prinsippfasthetens tap» kommenterte jeg en hendelse på min arbeidsplass som innledning til et tema. Jeg beklager at innledningen var egnet til å støte noen og jeg skal for fremtiden la være å beskrive hendelser og personer fra min arbeidsplass. Det skal ikke være slik at de opplever utrygghet og frykt for å «bli kommentert» på bloggen. Jeg beklager dette.

Dersom personer med relasjon til min arbeidsplass i fremtiden måtte kjenne seg igjen – det beror på tilfeldigheter. Arbeidsplassen er «fredet område».

Jeg lar dette korte innlegget stå alene, nå på vei inn i helgen, slik at beklagelsen faktisk ses på som ekte.

God helg