Hva slags leder er du?

      Kommentarer er skrudd av for Hva slags leder er du?

Er du en trygg leder? En som stoler på alle du skal lede? Eller er du en sjef? En som detaljstyrer og skal ha full kontroll? Jeg har hatt begge deler og personlig har jeg ment at det er ganske destruktivt med sjefer, de som ikke stoler på at jeg får gjort jobben jeg er satt til å gjøre.

 

 

Jeg fant på facebook en artikkel fra forskning.no som viser at forskning tyder på at en omsorgsfull leder er mer lønnsomt enn en kontrollfreak. Dette er egentlig ganske interessant, for enda leder man mye med målinger, tall og kontroll ovenfra. Såvidt jeg har skjønt er dette også litt av poenget i New Public Management (?).

Jeg tenker som så: for å kunne være en dyktig leder så må du ha noen egenskaper. Du må blant annet være:

  • klar og tydelig
  • sosialt intelligent
  • evne å se hvert individ
  • ha tillit til deg selv i posisjonen
  • En god dose selvinnsikt
  • Evnen til å endre kurs, si at du tok feil
  • evnen til å ta i mot tilbakemeldinger

Dette er noen av mange egenskaper som jeg tenker er nødvendig. Jeg tenker at det også er nødvendig at en leder har evnen til å være realistisk om seg selv i arbeidsmiljøet. Man må klare å se seg selv, og opptre ut fra hvordan miljøet rundt reagerer på egen opptreden.

Dette krever ledere med enorm trygghet i seg selv som leder, i seg selv, når det stormer og at de tør å ta de vanskelige samtalene. Moderne ledelse går ut på å se hver enkelt medarbeider slik at de kan tilpasse lederstilen etter de ulike behovene.

Jeg tenker også at lederne må ha en gruppe dyktige støttespillere rundt seg. Tillitsvalgte for fagorganisasjonene har sin organisasjons sekretariat som skal serve dem med kunnskap, backing og kompetanseheving. Et backoffice som dette bør også lederne ha. En gruppe på arbeidsgiversiden som bistår ved konflikt, som forer dem med informasjon, som sjekker jussen i utfordringene de opplever.

Hvis leder opplever å ha et skikkelig apparat rundt seg, trygghet i at de blir ivaretatt som ledere, da tror jeg det er lettere å bli en trygg og omsorgsfull leder fremfor en kontrollerende sjef. Hva tror du? Noen som har andre tanker enn meg?