Ja til ytringsfrihet

      Kommentarer er skrudd av for Ja til ytringsfrihet
  • Men bare til noen. Ikke til alle.

Ja, til å ytre enighet med den gemene hop.

  • Men ikke vær uenig.

Ja, til å gjenta det som av flertallet anser som det rette å mene.

  • Men ikke kritiser.

Ja, til å dele kunnskap og kompetanse.

  • Men ikke skap rom for tvil og refleksjon i den aksepterte sannhet.

Ja, til å kritisere, angripe og mobbe kjente personer, særlig politikere og kjendiser.

  • Men bare når de tilhører en retning som ikke er samsvarende med det som noen har bestemt er den rette og ingen vil rokke ved

Ja, til å endre mening.

  • Men ikke for mye og ikke utover hva som anses riktig

Ja, til å være ærlig.

  • Men ikke fornærm noen ved å være uenig. Det takler ikke folk i dag

Ja, til kunstnerisk ytringsfrihet. Også der det oppleves som trakasserende for enkeltpersoner.

  • Men bare der den som er målskive tilhører «feil» side

Ja, til politisk ytringsfrihet….

… nei, vent. Bare innenfor noens definerte rammer. Kunstnerisk kan du henge ut enkeltpersoner. Men politisk ytringsfrihet straffes for rasisme.

Hvor skal grensene gå for uakseptable ytringer? Rettet mot enkelte? Rettet mot grupper?