Moralens ansvar

      Kommentarer er skrudd av for Moralens ansvar

Vold, seksualitet, seksualisert vold. Dette opptar meg. Tematikken er interessant. Hvordan kan man koble noe som er så fint og sunt som sex med (ufrivillig) vold. Det skjønner jeg ikke.

Monogamiet er løgn

Det første jeg må si er at jeg tror ikke på monigami. Ikke som noe naturlig og instinktivt. Hverken for kvinner eller menn. Jeg tror vi alle er laget for å ha sex med mange. Så vidt jeg kan skjønne så er det mer beskyttelse i at man deler partnere også. Det typiske argumentet er at menn skal «så sine frø» overalt, mens kvinner skal «beskyttes» av en mann. Det skal liksom være naturlig. Da skal han som vet han er far beskytte barna. Alle sammen som har «pult rundt» for å få. Liksom. Dette skal være instinktet. Og kvinnen – som sikkert ikke liker sex etter denne teorien, skal holde seg til en, til denne mannen som knuller rundt. Beklager språket.

Jeg tror dette er løgn og fanteri. I et stammesamfunn – hvor man lever langt mer etter instinkter, er det da naturlig at mannen puler rundt, eller begge? Lurer forøvrig på hvem denne mannen kopulerer med ettersom alle kvinner liksom er monogame. Må være samfunn med svært mange kvinner og ikke så mange menn. I tillegg vil jo denne teorien underbygge polygami – for menn.

I mitt hode er det langt mer sannsynlig at både kvinner og menn hadde sex med alle i stammen. Ingen visste hvem som var far til barna, og alle beskyttet alle. Skadet du et barn, så skadet du potensielt ditt eget avkom og din egen mulighet til å bringe genene dine videre. Det tror jeg de fleste ville unngå. Kjønnssykdommer og innavl er selvsagt en utfordring i en slik måte å leve på. Jeg tror likevel det er mer naturlig og sannsynlig enn monogamiet.

Moralens ansvar

Når det nå er stadfestet at jeg ikke tror på monogamiet som en naturgitt og selvsagt livsform, så må jeg bringe tanken videre. Dit jeg egentlig tenkte den. For å komme dit må vi litt tilbake. Jeg sa innledningsvis at man i dag påstår at det for mannen er naturlig å «pule rundt», spre sine frø og få mange barn med mange damer. Det skal visst være instinktivt. For kvinner skal det være motsatt.

Hva har denne antakelsen egentlig ført til? Denne antakelsen som egentlig bare er moralisme forkledd som vitenskap. Jeg tror dette er med på å skade forholdet mellom menn og kvinner. Jeg tror dette er med på å undertrykke kvinner, deres seksualitet. Hvordan kan jeg trekke den slutningen? Veldig enkelt egentlig.

Kvinner er monogame. Menn skal ha sex med mange. Hvilke mange skal mannen ha sex med når kvinnen er monogam? Hvordan skal han kunne styre sine lyster når monogame kvinner går rundt alene?

Mitt poeng, og min påstand i dette, er at kvinneundertrykkingen fra tidligere tider, den fortsatt undertrykkingen av menns og kvinners seksualitet resulterer i voldtekter og overgrep. Menn handler jo bare utfra instinkter!

Afterthought

Nå må jeg jo legge til at ikke alle menn er overgripere. Langtfra alle har det i seg i det hele tatt. Det er heller ikke det jeg ønsker å si noe om her. Poenget mitt er mer at der moral og instinkt krasjer, kan det gi uheldige resultater, kanskje på grunn av en misoppfatning av instinktene.

Mange vil også påpeke at voldtekt ikke har med seksualitet, men med makt å gjøre. Det er sikkert mye riktig i det. Utroskap er kanskje like passende sammenlikning, men langt mindre provoserende